Käyttöehdot

Päivitetty 9.5.2022

Vaurioauto.fi-palvelu on Bilbid Oy:n (y-tunnus: 3124502-7) ylläpitämä ajoneuvojen välityspalvelu.

Palvelun käyttöehdot koskevat käyttäjien ja palveluntarjoajien sekä Bilbid Oy:n välisiä oikeussuhteita sitä käytettäessä.

Bilbid Oy (jäljempänä ’’Palvelun ylläpitäjä’’) ei tule osapuoleksi asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin, palvelun kautta syntyneisiin sopimuksiin.

Käyttämällä palvelua, asiakas ja palveluntarjoaja vakuuttavat olevansa laillisesti kelpoisia sekä oikeutettuja solmimaan sitovan sopimuksen Bilbid Oy:n kanssa ja noudattavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palvelun käyttäjän on oltava täysi-ikäinen tai lain mukaisesti perustettu oikeushenkilö.

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun ja auton myynti on asiakkaalle veloituksetonta. Bilbid Oy veloittaa ostavalta palveluntarjoajalta välityspalkkion toteutuneista kaupoista sopimushinnaston mukaisesti.

1. Käyttäjät

Palvelun käyttäjät jaotellaan kahteen (2) ryhmään

  1. Tarjouspyynnön jättävät asiakkaat, jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä (jäljempänä ”Asiakas”)
  2. Palveluntarjoajiksi hyväksytyt yritykset, kuten autopurkamot, autokorjaamot sekä autoliikkeet (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), jotka tekevät ostotarjouksia asiakkaille.

Käyttäjän tulee tarjouslomakkeen jättämisen tai rekisteröitymisen (yritysasiakas voi luoda käyttäjätilin palveluun) yhteydessä antaa palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Bilbid Oy.lla on oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta sekä salassapidosta.

2. Palvelu

Palvelu on ajoneuvojen realisointikanava, jossa asiakas laittaa autonsa myyntiin tekemällä siitä tarjouspyynnön. Palveluntarjoaja käyttää palvelua tehdäkseen tarjouksia heille palvelun kautta välitettyihin asiakkaiden tarjouspyyntöihin.

Asiakas voi laittaa autonsa myyntiin jättämällä ajoneuvosta tarjouspyynnön. Asiakas hyväksyy ja antaa suostumuksensa, että hänen tekemänsä tarjouspyyntölomake välitetään kokonaisuudessaan palvelun kautta tiedoksi kaikille kumppaniverkostoon kuuluville palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, jotka saavat olla asiakkaaseen yhteydessä ajoneuvokauppaan liittyen.

Palveluntarjoaja voi ilmaista halunsa ostaa kyseisen ajoneuvon tekemällä siitä tarjouksen palvelun kautta. Kaikista ajoneuvoista asiakas ei välttämättä saa ostotarjousta, mikäli palveluntarjoajat eivät ilmoita sitä kohtaan ostohalukkuuttaan.

Palvelun kautta tehdyt tarjouspyynnöt ja tarjoukset eivät sido käyttäjiä tai Bilbid Oy.ta, sillä kyse on ainoastaan myynti- ja ostohalukkuuden ilmaisevista tahdonilmaisuista.

Mikäli asiakas haluaa hyväksyä tarjouksen, hän ilmoittaa siitä palvelussa, jonka jälkeen palveluntarjoajalle välitetään tieto hyväksytystä tarjouksesta sekä asiakkaan yhteystiedot. Tämän jälkeen palveluntarjoaja on yhteydessä asiakkaaseen mahdollisimman pian. Hyväksytty tarjous ei ole palveluntarjoajaa kohtaan sitova, sillä palveluntarjoajalla on oikeus koeajaa ja tarkastaa ajoneuvon vastaavan saatuja ennakkotietoja ennen hyväksytyn tarjouksen vahvistamista. Mikäli ajoneuvossa on erääntynyttä ajoneuvoveroa, palveluntarjoajalla on oikeus vähentää sen määrä palvelun kautta tehdystä tarjouksesta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ostaa autoa. Mikäli palveluntarjoaja vahvistaa hyväksytyn tarjouksen asiakkaalle, syntyy heidän välilleen sopimus.

3. Palvelun ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Bilbid Oy ei tule ajoneuvokauppojen tai niihin liittyvien sopimusten osapuoleksi, vaan toimii ainoastaan palvelun ylläpitäjänä.

Palvelun ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjien toiminnasta, virheistä tai antamasta väärästä tiedosta palvelua käytettäessä. Mahdolliset reklamaatiot ajoneuvokaupan osalta tulee hoitaa käyttäjien välillä.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa käyttäjien palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta. Edellytämme käyttäjiä vahvistamaan palvelussa olevansa oikeutettuja myymään tai ostamaan ajoneuvoja, mutta palvelun ylläpitäjällä ei ole vastuuta varmistaa tiedon oikeellisuutta.

Palvelun ylläpitäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista tai aiheutuneista tappioista, jotka liittyvät palvelun käyttöön tai sen ilmoituksiin.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa myöskään mahdollisten palvelukatkojen aiheuttamista haitoista.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus hyödyntää käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä liiketoiminnassa, markkinoinnissa sekä kehitystyössä.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus tarjota palvelussa kolmansien osapuolien sisältöä, tarjouksia tai muita tietoja. Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Emme vastaa vierailuista ja tietoturvasta kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa mahdollisten palvelun toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palvelun ylläpitäjällä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, muutostyön, järjestelmän kuormituksen tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelun ylläpitäjä voi yksipuolisella ilmoituksella lopettaa palvelun tarjoamisen siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelun ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa palvelusta aineistoa, jos se on virheellistä, lainvastausta, sopimatonta tai haitallista jollekin osapuolelle.

4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja, voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä käyttäessään palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä käyttää palvelua omalla kustannuksellaan ja vastuullaan.

Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palvelun ylläpitäjälle tunnustensa joutumisesta ulkopuolisen tietoon. Käyttäjä vastaa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Palveluntarjoaja vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet autojen ostamiseen palvelusta.
Asiakas vakuuttaa, että hän omistaa myyntiin laittamansa auton ja että hänellä on oikeus myydä se.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa palvelua, palvelimia tai siihen kuuluvia tietoverkkoja.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta tietoa tai materiaalia, joka ei ole totuudenmukaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai tallentamatta palveluun tekijänoikeuden tai tavaramerkkioikeuden suojaamaa materiaalia, jollei hänellä ole siihen lupaa.

5. Vastuunrajoitus

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palvelun ylläpitäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka liittyvät palveluun tai sen käyttöön.

Edellä lausutusta huolimatta, palvelun ylläpitäjän vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä käyttäjä on maksanut palvelun käytöstä.

6. Tietosuoja

Palvelun ylläpitäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt on kuvattu sivuston tietosuojaselosteessa. Käyttäjä hyväksyy, että tietosuojaseloste on osa palvelun käyttöön liittyvää sopimuskokonaisuutta.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

8. Palvelun ja oikeuksien siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu, siihen liittyvät käyttäjätiedot sekä sopimukset kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai toimintojen ulkoistuksen yhteydessä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sille myönnettyä palvelun käyttöoikeutta tai muita oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle.

9. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Rekisteröitymällä tai käyttämällä palvelua asiakas sekä palveluntarjoaja hyväksyvät käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä ei vapaudu palvelun käytön päättämisellä vastuistaan, jotka hänelle ovat syntyneet sen käytön aikana.

10. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.